Voor ondernemers verzorgt Admicon Administraties de aangiften loonheffing, sociale verzekeringen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschaps- belasting. Daarnaast verzorgt Admicon bezwaar- en beroepsschriften en aanvragen voor (overheids)subsidies.

Voor particulieren verzorgt Admicon Administraties de aangifte inkomsten- belasting en de voorlopige teruggave. Admicon adviseert bij schenken en erven en verzorgt de aangifte van schenk- en erfbelasting. Daarnaast verzorgt Admicon bezwaar- en beroepsschriften en aanvragen van (overheids) subsidies.

Admicon is steeds op de hoogte van de actuele wet en regelgeving door een brede fiscale ervaring en permanente her- en bijscholing.